Avís Legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels usuaris i per raó, tindràs màxima transparència i rigor sobretot que necessites saber sobre aquesta web.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a persones jurídiques i persones que tinguin 16 anys.

Identificador del responsable de la web

Denominació social: Mar Cucurella

CIF/NIF: 38111421F

Correu electrònic: taller@marcucurella.com

Domicili social: Plaça d'en Creus 2,local 2. 08241 Manresa     

La seva activitat social és: Taller de Joieria

Núm. de registre mercantil: {DADES COMPLETES DEL REGISTRE}

Et preocupen les dades personals?

Llegir “Política de Privadesa» 

Compromisos i obligacions dels usuaris 

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Mar Cucurella. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web www.marcucurella.com  l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Mar Cucurella o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.marcucurella.com o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.marcucurella.com  no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència daquests elements nocius.

Mesures de seguretat 

Les dades personals comunicades per l'usuari a Mar Cucurella poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Mar Cucurella, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. 

La comunicació entre els usuaris i www.marcucurella.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable

Mar Cucurella no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
  • L'existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.
 Llei aplicable i jurisdicció 

Amb caràcter general les relacions entre Mar Cucurella amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.marcucurella.com , si us plau dirigiu-vos a taller@marcucurella.com .

L'avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 4 Gener 2024

Scroll al inicio
Obrir whatsapp
1
Hola!
Et puc ajudar?