Política de Privadesa


INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

El que es fa i no es fa amb les teves dades personals a aquesta web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Mar Cucurella a través daquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats del Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privadesa abans d'utilitzar aquesta web. 

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Mar Cucurella , t'informa que, mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre les quals s'apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes a la normativa vigent, siguin tractats per Mar Cucurella , com a responsable del tractament.


QUI ÉS EL RESPONSABLE D'AQUESTA WEB?

 • Identitat del Responsable: Mar Cucurella
 • Nom comercial: Mar Cucurella
 • NIF/CIF: 38111421F
 • Adreça: C/Na Bastardes,3. 08421 Manresa
 • Correu electrònic: taller@marcucurella.com
 • Activitat: Fabricació i venda de joieria
 • Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dades si és el cas: taller@marcucurella.com , 0034 680621061.

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privadesa, Mar Cucurella recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·licite en aquesta Web:

(Seleccionar els que corresponguin o afegir els que siguin procedents)

Dades identificatives: nom, cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades contractuals: dades doperacions contractuals, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres, dades de pagament.

Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc Web, dades de navegació, activitat al Lloc Web.


AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tractem les teves dades personals amb les bases legals següents:

 • L'execució d'un contracte amb Mar Cucurella, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l'usuari en relació amb el contacte, la subscripció a continguts i l'enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.
 • L'interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris de la web de Mar Cucurella d´abusos i fraus en l´ús dels nostres serveis.

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquesta web, hi ha diferents formularis, a cadascun d'ells, la informació que reculli s'utilitzarà de la següent manera:

Formularis de subscripció a continguts: hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de www.marcucurella.com 

Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-les i publicar-les.

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web.

Formulari de Registre: En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents: Nom, Email, perquè puguis crear un compte al nostre sistema i donar accés a les seves funcionalitats.

Formulari de venda: També tracto dades per gestionar la compra de joies incloent la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació del servei o producte escollit. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, etc.

Formulari alt afiliats: Sol·licitem dades d'afiliats, incloent dades de pagament per gestionar l'alta d'afiliats i liquidar les comissions corresponents.

Sistemes de Descàrregues: En aquesta web es poden descarregar diferents continguts que s'incorporen periòdicament en format text, vídeo i àudio. En aquest cas, cal un correu electrònic per activar el formulari de subscripció. S'utilitza la vostra informació amb les finalitats indicades per a subscriptors.


TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

- 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).

– 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).

– 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).

– 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l'usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, dos anys, llevat que l'usuari sol·liciti abans la supressió.


QUINES SÓN ELS TEUS DRETS EN QUÈ CONERN A L'ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Mar Cucurella estem tractant dades personals que us concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Sol·licitar-ne la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: https://www.aepd.es/es

Per exercitar aquests drets, podeu escriure a taller@marcucurella.com 

Hi ha un formulari per a l'exercici dels vostres drets, ho podeu demanar per email o si ho preferiu, podeu usar els elaborats per lAgència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si us representa algú, heu d'adjuntar còpia del vostre DNI, o heu d'estar signat amb la vostra signatura electrònica.

Els formularis es poden presentar presencialment, enviats per carta o per mail a l'adreça del responsable que apareix a l'inici d'aquest text.


SERVEIS DE DIRECTORI

Els serveis d'inclusió al directori seran gratuïts referenciats a la pròpia web. www.marcucurella.com  procurarà que les fitxes i anuncis que apareixen a la Web expressin informació veraç i es mantinguin actualitzades, si bé no garanteix l'exactitud en tot moment de les dades consignades.

Les dades i altres continguts dels anuncis inserits als directoris són facilitats pels professionals anunciants, de manera que www.marcucurella.com  no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l'experiència, la integritat o la responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus serveis.
Els anuncis inserits als directoris professionals romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l'usuari anunciant o de un professional, que lògicament no serà responsable que, un cop donats de baixa a les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l‟usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d‟aquest portal s‟entenen realitzats únicament i exclusivament entre l‟usuari il‟anunciant i/o tercera persona. L'usuari sap i accepta que www.marcucurella.com únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades mitjançant aquest portal.


ACCIONS DE REMARKETING: GOOGLE ADS

Ads és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitat a GOOGLE. A www.marcucurella.com  s'utilitza Google Ads, la plataforma de publicitat de Google que permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los a altres pàgines web. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Google Ads estan subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l'usuari deixa les seves dades al formulari d'aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas no s'utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.


FACEBOOK ADS

En aquesta web s'utilitza Facebook Ads:

Facebook Ads permet segmentar el públic per dirigir un anunci.

Gràcies a la funció d'audiències personalitzades de Facebook, es pot crear una audiència a partir de dades d'usuaris i subscriptors d'aquesta web, com ara adreces de correu electrònic i números de telèfon. Per això, cal compartir les bases de dades amb Facebook per, posteriorment, crear públics personalitzats dirigint els anuncis a les persones amb perfils similars.

Per a la segmentació dels anuncis d'acord amb les Polítiques de Facebook no es fa servir informació personal confidencial i no es comparteix amb tercers ni amb altres anunciants, i seran eliminats per Facebook quan finalitzi aquest procés. A més, Facebook s'encarregarà d'assegurar-ne la confidencialitat.

El sistema d'anuncis dissenyat per Facebook permet mostrar anuncis rellevants i útils sense revelar la teva identitat als anunciants, podent arribar a grups de persones amb perfils determinats.

En qualsevol moment com a usuari, pots revocar el teu consentiment a través de https://www.facebook.com/settings?tab=ads, on podeu configurar la recepció d'anuncis. Així mateix, pots indicar que no vols anuncis basats en interessos de Facebook, ni d'altres empreses, a través de l'Aliança Europea de Publicitat Digital Interactiva (EDAA) de Your On Line Choices (http://www.youronlinechoices.com/es/) oa la configuració del teu ordinador o dispositiu mòbil.

Per fer servir la funció de públics personalitzats, aquest web utilitza l'eina Website Custom Audience de Facebook, que fa ús del píxel de Facebook que marca el visitant d'aquesta pàgina web de manera anonimitzada. Si vols oposar-te a l'ús de Website Custom Audiences de Facebook, tens la possibilitat de fer-ho a: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Per a més informació sobre l'abast i finalitat de la recollida de les dades per part de Facebook i el posterior tractament, així com, per configurar la teva privadesa has d'acudir als enllaços següents:

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Píxel de seguiment de conversions de Facebook

Per a l'optimització de les campanyes publicitàries dels anuncis que es publiquen a Facebook, i amb finalitats estadístiques, es fa servir el píxel de seguiment de conversions de Facebook Inc., 1601 s. California Ave, Palo Alto, CA 94304, que rastreja les accions dels usuaris després de fer clic en un anunci.

Les dades que s'obtenen mitjançant aquest píxel són anònims i no fan referència a persones físiques identificades, ni s'emmagatzemen, ni es creen perfils amb les vostres dades personals.

Aquestes dades poden ser emmagatzemades i tractades per Facebook, i aquest pot vincular aquestes dades amb el teu compte de Facebook i també utilitzar-les per a finalitats publicitàries pròpies d'acord amb la política d'ús de dades de Facebook que trobaràs a https://www.facebook.com/about/privacy/, recentment actualitzada a https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Pots possibilitar a Facebook i als seus socis la inserció d'anuncis publicitaris dins i fora de Facebook, i per a aquests fins es pot emmagatzemar una galeta al teu ordinador.


TWITTER ADS

A {DOMINI WEB} utilitzem Twitter Ads, la plataforma de publicitat de Twitter, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Twitter Ads estan subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l'usuari deixa les seves dades al formulari d'aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas no s'utilitzarà la informació procedent de Twitter amb una finalitat diferent.


LINKEDIN ADS

A www.marcucurella.com  utilitzem LinkedIn Ads, la plataforma de publicitat d LinkedIn que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals
 • Etc.

 

Les dades obtingudes a través de LinkedIn Ads estan subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l'usuari deixa les seves dades al formulari d'aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas no s'utilitzarà la informació procedent de LinkedIn amb una finalitat diferent.


NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

A Mar Cucurella assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant, si Mar Cucurella, determina que les seves dades de serveis han estat malversades (fins i tot per un empleat de Mar Cucurella, s'han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, Mar Cucurella us informarà immediatament d'aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.


A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, Mar Cucurella comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de Mar Cucurella.

Poden tenir accés a aquesta web de manera ocasional l'empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que s'aplica als tractaments realitzats en aquesta web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d'eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privadesa, secret i seguretat de les dades .

Concretament aquesta web utilitza les eines següents:

 • Eina d'email màrqueting:
 • Eina de facturació:
 • Eines d'anàlisi
 • Eina de xat online:
 • Altres: {descriure eines} (opcional)

SEGMENTACIÓ I ELABORACIÓ DE PERFILS

El registre de les dades personals aportades al moment de subscripció, contacte, interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les cookies en relació amb els hàbits de navegació, serà utilitzada a fi de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d'aplicar-los a l'activitat relacionada amb (la gestió d'administració general, informació, comercialització d'espais publicitaris, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, i enquestes o formularis).

L'elaboració de perfils, mitjançant l'anàlisi de les teves decisions individuals automatitzades, consisteix en la utilització de les teves dades personals per avaluar determinats aspectes personals, com ara (l'anàlisi i la predicció de la seva situació econòmica, preferències personals, interessos, comportament, ubicació, moviments i actituds). Sent la lògica aplicada per a l'obtenció d'aquests perfils la utilització de procediments estadístics i les conseqüències d'aquest tractament de les vostres dades mitjançant la realització de perfils, l'enviament de comunicacions personalitzades del vostre interès amb continguts relacionats amb joieria.

La base legal per al tractament de les vostres dades per als fins indicats i l'elaboració de decisions individuals automatitzades elaborant perfils, és el consentiment atorgat en marcar la casella anteriorment indicada. {Incloure un check box específics a la primera capa si es fa servir aquest apartat}

Les dades que utilitzem en l'elaboració de perfils i que mostrem els anunciants no són dades que permetin identificar els usuaris, només es mostra en una gràfica el tipus de públic que tenim, la seva edat, el país, el gènere, etc.


ENLLAÇOS D'AFILIATS I PUBLICITAT

En aquesta web s'ofereix a l'usuari continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d'afiliats.

Entre els enllaços que et pots trobar, hi ha la possibilitat d'informar i fer referència a productes i/o serveis i/o infoproductes de tercers. La informació que apareix en aquests enllaços d'afiliats o els anuncis inserits és facilitada pels mateixos anunciants, per la qual cosa {DOMINI WEB} no es fa responsable en cap cas d'inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni pot oferir garanties sobre l'experiència, la integritat o la responsabilitat dels anunciants, o la qualitat dels seus productes i/o serveis, encara que sempre es recomanaran aquells productes o serveis que {DOMINI WEB} i el seu equip hagin provat.

A més, els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l'anunciant o de {DOMINI WEB}, que lògicament no és responsable que, un cop donats de baixa a les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Tot usuari ha de comprendre que qualsevol relació contractual o extracontractual entre l'usuari i els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d'aquest web, s'entenen realitzats únicament i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i/o tercera persona. {DOMINI WEB} únicament actua com a via o mitjà publicitari i, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d´aquesta web.


SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

www.marcucurela.com  es compromet a l'ús i tractament de les dades personals de l'usuari, respectant-ne la confidencialitat, d'acord amb la finalitat; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

(Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l'usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.)

www.marcucurella.com  no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Mar Cucurella s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per  Mar Cucurella per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se'n Mar Cucurella haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que remetis a www.marcucurella.com , exonerant a Mar Cucurella {NOM COMERCIAL}), de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Mar Cucurella ({NOM COMERCIAL}) en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mar Cucurella es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Scroll al inicio
Obrir whatsapp
1
Hola!
Et puc ajudar?